Coronavirus (SARS coronavirus 2 RNA)

[lwptoc depth=“2″]

Coronavirus (SARS coronavirus 2 RNA)

LOINC 94500-6
Кратко наименование SARS coronavirus 2 RNA
Пълно наименование на теста Coronavirus (SARS coronavirus 2 RNA)
Методика качествен PCR тест
Материал два броя секрети – назофарингеален секрет и орофарингеален секрет; бронхоалвеоларен лаваж, храчка отделени в стерилен контейнер
Условия за транспорт и стабилност до 24 часа
Условия за пробовземане Секретите се взимат със стерилен дакронов тампон най-добре сутрин на гладно или поне 3-4 часа след нахранване. Памучни тампони и такива с дървени дръжки не са подходящи
Готов резултат До края на работния ден. След 19ч.

Какво е Coronavirus (SARS coronavirus 2 RNA)?

covid19_rna_mediProПолимеразната верижна реакция с обратна транскриптаза (rRT-PCR) понастоящем е златният стандарт за диагностициране на суспектни за COVID-19 случаи. rRT-PCR е тест, включващ амплификация на нуклеинови киселини (NAAT), който детектира уникални за причинителя на COVID-19 (SARS-CoV-2) вирусни последователности в пробите, взети от дихателните пътища.
Вирусните гени, които понастоящем са основен таргет са N, E, S и RdRP (СЗО). Валидираният процес по детекция на SARS-CoV-2 беше публикуван наскоро от Corman и сътрудници (PMID: 31992387), както следва: (а) Първа линия скрининг: Е ген, (b) Потвърдителен скрининг: RdRP ген, © Допълнителен потвърдителен скрининг: N ген.