Себацеен аденом

Какво е себецеен аденом?

Въпреки доста типичното откриване на мастни елементи в тъканта на слюнчените жлези, диференцирането на мастните жлези в слюнчените лезии се наблюдава много рядко, като себацейните аденоми представляват около 0,1% от всички тумори на слюнчените жлези и по-малко от 0,5% от всички аденоми. Себацейният аденом е рядък, доброкачествен, единичен епителен тумор, съставен от клетки, които показват мастна диференциация без клетъчна атипия и с минимален плеоморфизъм.

Етиология

Себецейният аденом е добре ограничен епителен тумор, съставен от клетки, които образуват твърди острови с променлива форма и кисти с фокална сепарационна диференциация. Себацейните жлези се срещат при около 10% от нормалните паротидни жлези и 6% от субманибуларните жлези. Въпреки това, туморите, които показват диференциация на мастните жлези, са изключително редки и съставляват по-малко от 0,2% от всички тумори на слюнчените жлези.
Повечето от туморите засягат паротидната жлеза. Тъй като мастните жлези са нормални при лигавицата на устната кухина, трудно е да се потвърди слюнченият произход на мастните тумори от интраоралните места. Въпреки това се съобщава за случаи, възникващи при устната лигавица.

Епидемиология

Средната възраст на пациентите със себацеен аденом е 58 години (от 22 до 90 години). Повече мъжете, отколкото жените са засегнати, със съотношение 1.6:1.

Размерът на себацейните аденоми варира от 0.4 до 6 сантиметра, а продължителността преди поставянето на диагнозата е до 15 години. Повечето са асимптоматични, твърди и бавно нарастват.

Патологически характеристики

При макроскпоско изследване туморите обикновено са капсулирани или рязко ограничени и варират от сиво-бяло до розово-бяло до жълто или жълто-сиво. Хистологично се състоят от гнезда на мастни клетки, често с области на сквамозно диференциране с минимална атипия и плеоморфизъм и без тенденция да нахлуват в местни структури. Много тумори са микрокистични или се състоят предимно от екстатични слюнни канали с фокална диференциация на мастните жлези.
Мастните жлези се различават значително по размер и закръгленост и често са вградени във влакнеста строма. Случайните аденоми показват маркирана онкоцитна метаплазия, а хистоцитите или гигантски клетки тип „чуждо тяло“ или и двете могат да се видят фокусно. Лимфоидни фоликули, цитологична атипия, клетъчна некроза и митози обикновено не се наблюдават при себацейни аденоми.

Понякога себацеен аденом може да бъде объркан с мукоепидермоиден карцином хистопатологично. Двата могат да бъдат разграничени, тъй като мукоепидермоидните карциноми могат да демонстрират вътреклетъчен муцин в някои светли клетки, докато при себацейните аденоми позитивността на муцина никога не се открива в светлите клетки на мастната тъкан (въпреки че муцинът понякога може да бъде открит в рамките на съседни на мастните клетки).
Освен това, за разлика от дифузните себацейни тумори, които могат да покажат луминозни холокринни секреции и вакуолизирани цитоплазми, мукоепидермоидните карциноми обикновено показват ясни цитоплазми, които фокално съдържат вътреклетъчния муцин.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова