Клинична патология на тумори на щитовидната жлеза

Какво е тироидна неоплазма?

Тироидната неоплазма е неоплазма или тумор на щитовидната жлеза.

Това може да бъде доброкачествен тумор като аденом на щитовидната жлеза или може да бъде злокачествена неоплазма (рак на щитовидната жлеза. Повечето пациенти са на възраст между 25 и 65 години, когато са диагностицирани за първи път. Жените са по-засегнати от мъжете.

Туморите на щитовидната жлеза са сравнително често срещани, като те най-често са с епителен произход.

Епителни тумори на щитовидната жлеза

Епителните тумори на щитовидната жлеза се разделят на доброкачествени, злокачествени и С-клетъчни категории. Повечето тумори на щитовидната жлеза са аденоми, които имат широко разнообразие от клетъчни модели.

Аденом на щитовидната жлеза

Аденомът на щитовидната жлеза е доброкачествена неоплазма на щитовидната жлеза. Тиреоидните нодули са много чести и около 80% от възрастните ще имат поне едно до момента, в който достигнат 70-годишна възраст. Приблизително 90 до 95% от всички нодули се оказват доброкачествени.

Какъв е начина за разграничаване между доброкачествени и злокачествени възли ?

Единственият надежден начин за разграничаване между доброкачествени и злокачествени възли е чрез аспирация (отстраняване) на клетки с фина игла, чиито характеристики се изследват под микроскоп от патолог. Понякога обаче това разграничение може да се направи само чрез изследване на целия възел. Обикновено 95% от нодулите се оказват доброкачествени и 5% се оказват злокачествени. Злокачествените възли, заедно с цялата щитовидна жлеза, трябва да се отстранят хирургически, за да се избегнат потенциални метастази (разпространение) в други места на тялото.

Повечето тумори на щитовидната жлеза се състоят от зрели тиреоидни клетки и растат много бавно. Има четири вида рак на щитовидната жлеза: папиларен карцином, който представлява около 90 процента от случаите, и фоликуларен карцином, анапластичен карцином и карцином на медулата, които заедно представляват останалите 10 процента от случаите. Папиларните и фоликуларните карциноми са много бавно развиващи се тумори и докато те могат да се разпространят в лимфните възли в гърлото, белите дробове или другаде.
Повечето пациенти се лекуват чрез комбинация от операция, радиоактивна йодна терапия и терапия с тироидни хормони. За разлика от папиларните и фоликуларните карциноми, анапластичните карциноми са силно злокачествени и фатални. Медуларните карциноми са тумори на парафоликуларните клетки (С клетки) на щитовидната жлеза и са малко по-злокачествени от папиларните или фоликуларните карциноми.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова