Сидероза

Какво е сидероза?

Сидерозата се отнася до натрупването на екзогенни частици желязо в белодробния паренхим. Това заболяване се причинява от многократно вдишване на фин железен прах, което се случва обикновено в продължение на няколко години. Това може да се случи по време на работа, състояща се от заваряване, леярство, производство на бои или добив на желязна руда, при други подобни дейности, при които човек е изложен на фин железен прах или изпарения.

Желязото е минимално фиброгенно, така че дори пациенти с тежки експозиции обикновено са безсимптомни. Пациентите със значителна експозиция на силициев диоксид или азбест в допълнение към желязото могат да покажат клинични характеристики, свързани с вдишването на такива прахове.

Белодробната сидероза обикновено не причинява вредно образуване на белези в белите дробове, поради което се казва, че е нефиброзно, за разлика от азбестозата например, и се нарича доброкачествена пневмокониоза.

Леки до умерени белези на белите дробове се откриват при необичайни случаи на белодробна сидероза. Тези хора са имали постоянен задух, кашлица и намалена белодробна функция. Обаче хората, които се занимават с работа, където са изложени на прах от желязо (или ръжда), обикновено са изложени и на други форми на прах, като например силициев диоксид, който при повторно вдишване е известно, че причинява силикоза.
Поради това не е известно със сигурност дали вдишването на чист прах от желязо или ръжда може да причини белези на белите дробове, наблюдавано в някои случаи на белодробна сидероза. Все пак проучванията показват липса на силициев диоксид в тъканните проби, събрани от хора с белодробна сидероза. Това показва, че самото желязо е достатъчно, за да причини увреждане на белите дробове.

Симптоми

Симптомите обикновено се появяват след няколко години, но рядко се появяват в рамките на една година. Трябва също така да се отбележи, че експозицията на очите на железния прах може да причини и друга форма на сидероза, очна сидероза, която може да причини катаракта и нощна слепота. Това се случва чрез корозивните ефекти на желязото.

Железният пигмент придава червеникавокафяв цвят на белодробния паренхим. Тъй като желязото е минимално фиброгенно, обикновено няма увеличение на твърдостта на паренхима. В лимфните възли се намира отлагане на много частички и изразено разрастване на съединителна тъкан. Въпреки това, в случаите, при които има съпътстваща експозиция на значителни количества силициев диоксид или азбест, може да се депонира излишък от колаген.

Хистологичният отличителен белег на сидероза е периваскуларното и перибронхиоларното отлагане на железен пигмент. Този пигмент, който се състои предимно от железен оксид, обикновено е тъмнокафяв до черен, често с отличителен златистокафяв ореол. Пигментът може да се намери в макрофаги, в интерстициума или и в двата случая с много малък фиброзен отговор.
Въпреки че в белите дробове на минералите хематит (съдържащи желязо) има редки примери за нодулна фиброза, които съдържат малко или никакъв силициев диоксид, откриването на значителни количества фиброза трябва да доведе до търсене на доказателства за експозиция на азбест или силициев диоксид. В някои случаи могат да се наблюдават железни тела. Те могат да имат черни железни оксидни сърцевини, особено при железни леяри или широки жълти листови силикатни ядра при заварчици. Истинските азбестови тела също могат да бъдат наблюдавани, ако е имало значително излагане на азбест, както при заварчиците на корабостроителници.

Пигментът от железен оксид обикновено не е отрицателен, когато се гледа с поляризираща микроскопия. Аналитичната електроннамикроскопия показва сферични частици с видни пикове за желязо.

Сидерозата трябва да се разграничава от хроничната пасивна конгестия на белите дробове и от антракозата. Хроничната пасивна конгестия се проявява като вътрешно-венозно натрупване на множество макрофаги, натоварени с хемосидерин. Въпреки че както хемосидерин, така и екзогенен железен пигмент се оцветяват с пруски синьо, хемосидерина няма тъмно кафяви до черни центрове, характерни за железен оксид. При ниско увеличение депозитите на железен оксид могат да наподобяват антракотичен пигмент. Въпреки това, антракотичният пигмент е черен навсякъде, липсва златистокафяв ръб, характерен за железен оксид.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова