anti-T.pallidum IgG Immunoblot (сифилис имуноблот)

[lwptoc depth=“2″]

anti-T.pallidum IgG Immunoblot (сифилис имуноблот)

LOINC 57032-5
Кратко наименование anti-T.pallidum IgG Immunoblot (сифилис имуноблот)
Пълно наименование на теста определяне на IgG антитела срещу причинителя на сифилис Treponema pallidum
Мерни единици качествен метод
Методика имуноблот, lineblot
Други имена anti-T. pallidum IgG Lineblot; сифилис имуноблот
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен; граничен; положителен