Симптоми при бебе

[lwptoc depth=“1″]

Симптоми при бебе

Симптоми при бебе: поява на различни симптоми на заболявания проявени от бебе. В такива случаи е необходимо бързо да се потърси професионална медицинска помощ. Професионалните съвети са особено важни при кърмачетата, които не са в състояние да изразят какъв е точния проблем. Най-честия признак за нещо нередно при бебе е плачът. Той може да е призна на глад, жажда, умора или друг медицински проблем. По-притеснителни при бебетата са симптомите на изоставане в растежа и развитието, слабо наддаване или загуба на тегло, лошо хранене, задух, гърчове, дихателни смущения.

Симптомите при бебе може да се дължат на:

  • Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации – акроцефалополидактилия, акрофациална дизостоза, ахондроплазия,  синдром на Бардет-Бийдъл (Bardet–Biedl syndrome), синдром катаракта – атаксия – глухота, делеция на хромозома Q21 Q25, дублиране 1p21 P32 хромозома, монозомия 1p22 р13 хромозома, дисталния тризомия 10Q хромозома, фетален алкохолен синдром
  • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата – хиперфункция на надбъбречната жлеза, хормонален дисбаланс, нарушения в натрупването на липиди.
  • Новообразувания – рак на надбъбречната жлеза
  • Инфекциозни и паразитни болести – СПИН
  • Болести на нервната система – болест на Шарко-Мари-Тут (Charcot–Marie–Tooth disease), енцефалопатия, хидроцефалия
  • Болести на органите на кръвообращението – предсърдно преграден дефект, сърдечни малформации
  • Психични и поведенчески разстройства – синдром на Аспергер (Asperger syndrome), аутизъм, умствена изостаналост
  • Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм – алфа таласемия майор, бета таласемия
  • Болести на храносмилателната система – цьолиакия
  • Други – тератогенно въздействие през бременността (амфетамин, аминоптерин, амилорид)