Симптоми на дихателната система

[lwptoc depth=“1″]

Симптоми на дихателната система

Симптоми и клинични прояви, които засягат респираторния тракт. Тук се включват голям брой симптоми, които се дължат на разнообразни заболявания или на страничните ефекти на определени лекарствени средства, сърдечни проблеми, силни емоционални състояния и други.

Симптомите на дихателната система могат да се дължат на:

 • Болести на дихателната система – хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиектазиите, бронхиолит, астма, пневмония, белодробна аспирация, белодробен оток, пневмоторакс, епиглотитис, остър бронхит, хроничен бронхит, трахеит, остър синузит, ларингит.
 • Новообразувания – рак на белия дроб, бронхогенен карцином.
 • Инфекциозни и паразитни болести – инфекции на респираторния тракт, туберкулоза, амебиаза, ехинококоза, антракс, хелминтози, източен конски енцефалит, инфлуенца, гонорея.
 • Болести на органите на кръвообращението – белодробна хипертония, кардиомиопатия, застойна сърдечна недостатъчност, инфаркт на миокарда, сърдечно-съдови заболявания, аортна аневризма, белодробен емболизъм.
 • Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации – вродени сърдечни аномалии, вродена хондродисплазия.
 • Травма – гръдна травма.
 • Външни причини – анафилаксия, попадане на чуждо тяло, излагане на задушливи газове.
 • Болести на нервната система – амиотрофична латерална склероза.
 • Психични и поведенчески разстройства – безпокойство, паника, страх.
 • Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм – таласемия.
 • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата – амилоидоза.
 • Странични ефекти от медикаменти