Симптоми на речта

Симптоми на речта

Състояния, при които се установяват проблеми с речта. Те могат да включват трудно говорене, неясен говор, несвързана реч, апраксия, дизартрия, заекване, добавяне на допълнителни звуци и думи, удължаване на думи и други.

Симптоми на речта може да се дължат на:

  • Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини – травма на главата
  • Психични и поведенчески разстройства – хистерия, умствена изостаналост, аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието, деменция
  • Болести на органите на кръвообращението – инсулт
  • Болести на нервната система – енцефалит
  • Болести на дихателната система – полипи на гласните връзки и ларинкса, парализа на гласните връзки и ларинкса
  • Болести на нервната система – болест на Хънтингтън (Huntington’s disease), амиотрофична латерална склероза (болест на Лу Гериг), множествена склероза, болест на Паркинсон (Parkinson disease), детска церебрална парализа, мускулна дистрофия, миастения гравис, алкохолна полиневропатия, болест на Алцхаймер (Alzheimer’s disease), синдром на Гилен-Баре (Guillain-Barre syndrome)
  • Новообразувания – рак на устната кухина, рак на ларинкса, мозъчен тумор
  • Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации – синдром на Ангелман (Angelman syndrome)