Злокачествени тумори на слюнчените жлези

Какво са злокачествени тумори на слюнчените жлези?

Злокачествени тумори на слюнчените жлези представляват анормален (злокачествен) растеж на клетките на слюнчените жлези. Те са сравнително редки, съставляват 1-6% от всички неоплазми на главата и шията и са разнообразни по отношение на произхода и патологията си. Те са класифицирани според Световната здравна организация от 2005 година, в която са изброени 24 различни хистологични подтипа. Като цяло, те обикновено се разделят на тези, които произтичат от големите слюнчени жлези и тези, произтичащи от малките слюнчени жлези.

Къде се появяват злокачествени тумори на слюнчените жлези?

Паротидната жлеза е най-често срещаното място на злокачествени тумори на слюнчените жлези, последвана от субмандибуларни и сублингвални жлези. Също така, малките слюнчени жлези са източник на ракови заболявания, което представлява 9-23% от всички тумори на слюнчените жлези. За разлика от туморите на големите слюнчените жлези, които са почти винаги доброкачествени, до 80% от туморите, произтичащи от малките слюнчени жлези, са злокачествени.

В резултат на какво се образуват злокачествени тумори на слюнчените жлези?

Както и в други случаи на рак, злокачествени тумори на слюнчените жлези се образува в резултат на произволни мутации в ДНК, която дава възможност на раковите клетки да пролиферират неконтролируемо. Смята се, че основните причини за появата им са отрицателното въздействие на околната среда. Също така, рисковите фактори включват всички видове възпаление на слюнчените жлези, тютюнопушенето и използването на нездравословни храни.

Сред отрицателното въздействие на околната среда се отделя висок радиационен фон: емисиите в атмосферата, преминаването на лъчевата терапия, прекомерните рентгенови диагностични процедури.

Класификация

Класификацията на злокачествени тумори на слюнчените жлези е както следва:

 • Ацинозноклетъчен карцином
 • Мукоепидермоиден карцином
 • Аденоиден кистозен карцином
 • Полиморфен нискостепенен аденокарцином
 • Епитело-миоепителен карцином
 • Базалноклетъчен аденокарцином
 • Себацеен карцином
 • Себацеен лимфаденокарцином
 • Муцинозен аденокарцином
 • Онкоцитен карцином
 • Миоепителен карцином
 • Карциносарком
 • Плоскоклетъчен карцином
 • Едроклетъчен карцином
 • Лимфоепителен карцином
 • Сиалобластом