Генерализирано тревожно разстройство

Генерализирано тревожно разстройство

Тревожните разстройства са група от психични заболявания, при които водещ симптом е чувството за застрашеност. За разлика от страховите състояния, при които има определен обект, който предизвиква страх, за тревожните разстройства е характерено едно дифузно и неопределено усещане за заплаха, която е предполагаема и няма реален причинител. При генерализираното тревожно разстройство, това състояние на напрегната застрашеност присъства постоянно в психичния живот на пациента, до степен на патологична крайност.

От какво се причинява?

Етиологията на тревожните разстройства е многофакторна, но на преден план изпъкват няколко основни причини за възникване на заболяването. На първо място може да се постави генетичната предиспозиция към развитие на подобен тип разстройство. Особено важно е как са протекли ранните години от живота на индивида и особено тези от раждането до началото на училищния период, тъй като в този период се кондиционират основните умения за адекватна реакция към околната действителност и овладяване на личната психоемоционалност. Преживяването на хроничен или травматичен стрес също има своето немалко значение.

Какви са болестните промени?

Патологичните промени са основно в усещането на пациента за околния свят, който се приема като неясно застрашаващ. Наблюдават се и различни вегетативнонервни изяви, като изпотяване, промени в артериалното налягане, в сърдечната честота и др. Към настоящият момент не е открит органичен мозъчен субстрат.

Какви са симптомите?

Оплакванията са от постоянна напрегнатост, треперене, скованост на тялото, особено чувство на тежест в епигастриума. Мислите на пациентите са свързани с опасения от провал, с очакване да се случи нещо лошо на тях или на близките им. Състоянието обсебва страдащите до такава степен, че се нарушава сериозно тяхната социална вградимост и функциониране.

Как се поставя диагноза?

Диагнозата се поставя след щателен разпит от специалист психиатър на пациентите и близките им. Използват се и специализирани тестове за регистриране на тревожност.

С какво може да се обърка?

Вниманието треябва да е насочено и към изключване на друга причина за състоянието, свързана със соматично страдание. Най-често такова заболяване е тиреотоксикозата. Прави и се и диференциална диагноза с други тревожни разстройства – фобийни тревожни разстройства, паническо разстройство и др. Като вероятност не бива да се изключва и тревожната депресия.

Как се лекува?

За премахването на усещането за тревога и страх се прилагат анксиолитици и меко действащи невролептици. Като терапевтично средство при лечение на тревожност своето място имат и антидепресантите. След началното фармакологично овладяване е препоръчително приложението на психотерапевтични техники, които спомагат за по-трайни резултати на лечението и могат да доведат до намаляване в значителна степен на нуждата от медикаменти.

Как да се предпазим?

Основно, до колкото е възможно, е избягването на хроничния и травматичен стрес. Заниманията със спорт и туризъм са с много благоприятно влияние. Трябва да се избягва злоупотребата с психоактивни вещества (алкохол, наркотици, медикаменти).

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

Дейностите са насочени основно към социалното вграждане на пациента. Добри резултати дават подкрепящата терапия и трудотерапията. Психоаналитичните техники са насочени към разкриването на потиснати конфликти и до преодоляването им чрез рационализация. Болните не бива да се хоспитализират за дълго, тъй като това води до прекъсване на социалните контакти.