Цистин в диуреза (Cystine in 24h Urine)

[lwptoc depth=“2″]

Цистин в диуреза (Cystine in 24h Urine)

LOINC 2179-0
Кратко наименование Цистин в диуреза
Пълно наименование на теста Концентрация на Цистин 24-часова урина
Мерни единици mg/24h
Методика Фотометрия
Други имена Cystine in 24h Urine
Материал 24-часова урина, без консервант
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане виж указанията за събиране на 24-часова урина
Референтни стойности под 100,00

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. В деня, когато стартира събирането на диурезата, първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Събраната урина се размесва добре и се измерва точното количество в милилитри.

Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.

Информация за лекари

Информация за партьори