Синдром на Турет

Синдром на Турет

Описание

Синдромът на Турет е наследствено неврологично заболяване, при което пациентът страда от множество двигателни и речеви тикове, които се появяват в детството и периодично се променят.

Симптоми

В миналото синдромът е бил свързван предимно с неволните ругатни и неуместните коментари, които страдащите от него произнасят натрапчиво. Този симптом обаче се открива само в малка част от боледуващите. Интелектът и физическото здраве остават незасегнати. Известно е, че психосоциални фактори не причиняват синдрома, но могат да влошат или подобрят състоянието на пациента.

Лечение

Лечението се изразява в овладяване на най-проблемните тикове чрез психотерапия и поведенчески тренировки. Рядко се налага лекарствено лечение.

Синдромът на Турет може да бъде открит и в зряла възраст, трудно е да се разбере при децата, особено от родителите, защото те могат да го помислят за глезене или жестикулиране. Може да има различни прояви: въртене на очи, плезене, постоянен звук, който наподобява хълцане, физиономии, които не спират, заекване с тикове, причината за появяването им е на психична основа. Също така, това може да е травма от някаква случка, на която детето не е трябвало да бъде свидетел. При деца с този синдром не трябва да се казва, че са различни, не трябва да се държите с тях като с някое умствено изостанало дете. Лечение има, не само ходене при психолог, но и помощ от близки, родители, приятели, съпруг/а за по-бързо преодоляване на травмата.