Синдром на Волф-Паркинсон-Уайт (Синдром на преждевременно възбуждане на камерите)

Синдром на Волф-Паркинсон-Уайт (Синдром на преждевременно възбуждане на камерите)

Определящи симптоми на заболяването:

  • ЕКГ – проба с аймалин (+)
  • ЕКГ – разширен комплекс QRS
  • тахикардия пароксизмална (често повтаряща се)

Съществени симптоми на заболяването:

  • заболяване вторично (болест на Ebstein, фамилна кардиомегалия, сърдечен порок, коронарна болест, хипертонична болест, ревматизъм, тиреотоксикоза и др)
  • неврастенни оплаквания
  • тон I на върха акцентуиран

Несигурни симптоми на заболяването:

  • ЕхоКГ – парадоксално движение на междукамерната преграда (при тип B WPW)