Вратна ригидност

Вратна ригидност

Дефинира се като рефлекторно тонично напрежение на екстензорната шийна мускулатура при флексия напред. Нормално брадичката трябва да може да достигне до гърдите без болка или стягане на мускулатурата от задната страна на шията. При наличие на ВР пациентът не може да осъществи пълният обем на движение напред, като размерът на пасивната флексия е обратно пропорционален на степента на изразеност на този симптом.
При спешни състояния с данни за травма на шийния гръбнак или гръбначния мозък, симптомът на ВР не трябва да се изследва. Обикновено ВР е свързана с болезнена гримаса и често болният свива краката в коленните и тазобедрените стави горен симптом на Брудзински.
Вратната ригидност трябва да се разграничава от състояния като обща екстрапирамидна ригидност и мускулна генерализирана скованост, тежка шийна спондилоартроза или цервикален блокаж, дискова херния и остра цервикална радикулопатия с локална болезненост. Класически ВР се манифестира с резистентност при движение в предно-задна посока, докато при общата ригидност, паркинсонизъм или цервикогенни причини има ограничение на движението на шията и при латерофлексия или ротация.