Втора многопрофилна болница за активно лечение

 1. Home
 2. »
 3. Втора многопрофилна болница за активно лечение
Contact Information
Адрес:
бул. "Христо Ботев" № 120, София, Област София 1202
Description:

Още информация:

"Втора многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД е създадена през 1957 година. През дългото си съществуване се развива динамично и благодарение на неуморния труд на лекари, медицински сестри и целия болничен персонал, лечебното заведение се утвърждава като водещо в гр. София. В болницата се извършва диагностика, консултации и лечение на пациенти във всички области на медицината, издават се медицински експертизи за трайна и временна нетрудоспособност, извършва се научна и учебна дейност.

Структурата на Втора МБАЛ - София:

 • IКонсултативно-диагностичен блок:
  • 1. Приемно-консултативни кабинети:
   • Кардиология;
   • Неврология;
   • Вътрешни заболявания;
   • Детски кабинет;
   • Очни заболявания;
   • Пневмофтизиатричен кабинет;
  • Детско-юношески пневмофтизиатричен кабинет ;
  • Кабинет за спидометрия (ФИД) и КГА.
 • Отделения без легла:
  • Физикална и рехабилитационна медицина - тук се диагностицират и лекуват заболявания на периферната нервна система - ревматоиден артрит, съдови и неврологични заболявания след травми на опорно-двигателния апарат, артрози, болест на Бехтерев. Прилагат се разнообразни методи на лечение като ТЕНС токове за обезболяване, лечение с лазер, ултразвук и свръхвисока честота и други;
  • Клинична патология - в отделението са обособени хистологична лаборатория, хистотека и аутопсионна зала. Извършват се изследвания на биопсии и цитологични препарати;
   Образна диагностика - тук се извършват компютърна томография на глава, абдомен, торакс и кости, хистеросалпингографии, всички видове рентгенови изследвания и мамографии.
 • Медико - диагностични лаборатории:
  • Микробиология - тук се диагностицират инфекциозни заболявания чрез директно изолиране и посявка, EBV серологично доказване при инфекциозна мононуклеоза, серологични и имунологични методики на широк кръг бактериални и гъбични причинители;
  • Клинична лаборатория с кръвна банка - тук се извършват пълната гама от биохимични и хематологични изследвания.
 • ТЕЛК:
  Втора МБАЛ - София разполага с две ТЕЛК комисии, които извършват експертизи за трайна и временна нетрудоспособност.

II. Стационар:

 • Педиатрична клиника с две отделения:
  За деца от 0 до 2 години;
  За деца от 2 до 18 ненавършени години.
 • Кардиологична клиника:
  В клиниката се извършват рехабилитация, диагностика и лечение на сърдечносъдови заболявания. Обособени са слените отделения:

Инвазивна кардиология - тук се извършват специализирани некардиологични и кардиологични терапевтични и диагностични процедури - аортографии, коронарографии, дясна и лява вентрикулография и други;
Контрол на критични нарушения в хемодинамиката и кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения;

Общо кардиологично отделение.

Клиника по неврология:

Тук се извършва диагностично-лечебна дейност на пациенти със заболявания на централната нервна система. В отделението се провежда доплерова сонография на мозъчни и екстра краниални артерии.

Вътрешна клиника:

В клиниката се извършват диагностика, рехабилитация и лечение на пациенти със заболявания в областите: пулмология, кардиология, гастроентерология, нефрология, алергология, хематология. Към клиниката функционират и следните кабинети:

  • Функционално изследване на дишането и бронходилататорен тест;
  • Долна и горна ендоскопия;
  • Фибробронхоскопия;
  • Ултразвукова диагностика на коремни органи.

III. Болнична аптека.

IV. Административно-стопански блок.

Във Втора МБАЛ - София се извършват следните дейности:

Диагностика:

На територията на болницата има открит Медицински център "София", в който се извършва специализирана извънболнична помощ, която включва: диагностика, рехабилитация и лечение на болни, предписване на лабораторни и други видове изследвания, наблюдение на бременни и лица до 18 години, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, извършват се медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем, необходим за лечебния процес, извършва се експертиза за временна нетрудоспособност, предписване на лекарства и превързочни материали, хоспитализират се пациенти, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациента и др.;

Стационарно лечение:

Постъпването на болни за хоспитализация става след издаване на направление от личен лекар, от центъра на спешна медицинска помощ, от специалист от диагностично-консултативен и медицински център (включително и от частни такива), по собствено желание, с направление от други болници.

В кардиологичната клиника се осъществяват следните дейности:

 • Ехография на щитовидна жлеза;
 • Ехокардиография с Доплер велоергометрия;
 • Стомашни и дуоденалнн сондирания;
 • Инвазивна диагностика и лечение /безкръвни операции на периферни съдове/ на сърдечно-съдови заболявания;
 • Абдоминална ехография;
 • Холтер за ЕКГ и кръвно налягане 24 часа;
 • Фиброгастроскопия с полипектомия и биопсия;
 • Доплер сонография на екстракраниални мозъчни съдове;
 • Фибробронхоскопия;
 • Сигмоидоскопия и ректоскопия;
 • Алергологични поливалентни тестувания и функционално изследване на дишането;

Доплер сонография на периферните артериални и венозни съдове.
Мисията на Втора МБАЛ - София е да осъществява висококачествена диагностично-лечебна дейност и да осигури медицинско обслужване на високо ниво на своите пациенти.

Телефон: 09158500

Send message to moderator