Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Стамболийски ЕООД, гр. Стамболийски Още за Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Стамболийски ЕООД, гр. Стамболийски