„СБАЛ за пневмо-фтизиатрични заболявания Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора