„СБАЛПФЗ-Хасково“ ЕООД, гр. Хасково

 1. Home
 2. »
 3. „СБАЛПФЗ-Хасково“ ЕООД, гр. Хасково
Contact Information
Адрес:
гр. Хасково, кв. "Болярово", ул. "Перущица" № 2, град Хасково 6300
Description:

"Специализирана болница активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Хасково" ЕООД, гр. Хасково, е лечебно заведение за активно лечение на пациенти с белодробни болести и туберкулоза. Болницата предлага професионална диагностика, наблюдение и лечение на пациенти с пневмо-фтизиатрични заболявания. Разполага със съвременна сграда и нужното оборудване. Лекарите са специалисти в своята област и подхождат с изключителен професионализъм към всеки отделен случай.

Основни дейности в "СБАЛПФЗ-Хасково" ЕООД:

 • Диагностициране и лечение на брохнопневмонии, ХОББ, различни белодробни болести, бронхиална астма, туберкулоза, хроничен бронхит, скрининг на риска и други;
 • Диспансеризация на пациенти;
 • Клинични изследвания на медикаменти и медицински изделия според действащите в страната закони и норми.

Структура:

 • Диагностично-консултативен сектор;
 • Отделение Образна диагностика;
 • Пневмология и фтизиатрия;
 • Микробиологична лаборатория;
 • Клинична лаборатория;
 • Лаборатория по Образна диагностика.

Лечебната дейност се осъществява в отделения с висока компетентност. Лабораторията по Образна диагностика е категоризирана с I-во ниво  компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Образна диагностика", а Клиничната лаборатория, Микробиологичната лаборатория и Пневмо-фтизиатричното отделение са с II-ро ниво на компетентност, в съответните стандарти. Микробиологичната лаборатория в болницата изпълнява функцията и дейността и на Лаборатория по туберкулоза със средно ниво на компетентност.

Работно време:

 • Диагностично-консултативен блок: 07:00 ч. - 13:00 ч.;
 • Лаборатории: 07:00 ч. - 13:00 ч.;
 • Стационар: денонощно.
Телефон: 038 668610; 038 588008

Send message to moderator