Анадолски медицински център

 1. Home
 2. »
 3. Анадолски медицински център
Contact Information
Адрес:
бул. "Цар Борис III Обединител" № 128, гр. София, ж.к. Дианабад, бул. "Г. М. Димитров" № 62, Пловдив, Пловдив, Област Пловдив 4000, 1172
Description:

Още информация:

Анадолски медицински център се намира в Истанбул. Като част от своето развитие и за да отговори на потребностите на българските пациенти, са разкрити два информационни центъра в гр. Пловдив и гр. София.

Като водещ в сферата на здравеопазването АНАДОЛСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР обединява усилията на екип от сертифицирани в САЩ лекари и видни академици на Турция. В екипа са включени медицински сестри и персонал, говорещи свободно по няколко езика, които постоянно подобряват уменията си чрез обучение във факултета Джон Хопкинс и осигуряват отлични грижи за пациентите.

АМЦ комбинира най-напредничавите технологии с благоприятна среда за пациентите. Например, KyberKnife, е най-новата радио-хирургична технология, която е на разположение на пациентите само на пет места в Европа. Линейни ускорители със система за лъчева терапия с модулиран интензитет(IMRT) също са достъпни за лечение на раково болни пациенти. Позитронна емисионна томография – компютърна томография (PET-CT), Straton-CT, TIM-MR, PYXIS, PACS, телемедицина и електронни записи на данни на пациента са някои от другите най-модерни методи, използвани за благото на пациентите на АМЦ.

АНАДОЛСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР е филиал на ДЖОН ХОПКИНС.

В катедрата по Акушерство и Гинекология услилията са насочени към доброто здраве на жените през всички етапи от живота им чрез рутинни годишни прегледи, скрининг тестове и други превантивни методи.

Секция за асистирана репродукция (IVF – "Ин-витро") - безплодните двойки, лекувани с последните технологии и най-новите модерни методи се радват на високият процент на успех в Секцията за асистирана репродукция IVF – гИн-витро” към АМЦ под ръководството на специализирана група лекари. В допълнение към техниките за изкуствено оплождане като IUI – ВМО (вътрешно маточно осеменяване), IVF – ОИВ (оплождане "инвитро") и ICSI – ВЦИС ( вътрешно цитоплазмено инжектиране на сперматозоиди), за получаване на сперма се извършват и хирургически интервенции като ТЕСА (асоциация на сперматозоиди в тестисите), TESE – ТЕС (тестикулярна екстракция на сперматозоиди) и PESA – ПАС (подкожна аспирация на сперматозоиди).

Ембриологичната лаборатория притежава превъзходна техническа инфраструктура и опитен персонал, необходими за осигуряването на всички възможни методи за лечение на стерилитет, включително и изкуственото механично или лазерно стимулиране на съзряването на зародиша, замразяването на ембриони и бластоцистни култури.

В отделението по гинекологична онкология се лекуват пациентки със злокачествени заболявания на женските гениталии. В съответствие с това се използват различни методи за получаване на радиологични изображения (т.е. ехография, магнитен резонанс, компютърна томография, позитронна емисионна томография в съчетание с рентгенова компютърна томография) и/или колпоскопия според нуждите на пациентката.

Операции се извършват съответно от опитни лекари, обучени в най-известните гинекологични онкологични центрове. Оптималното завършване на хирургичното лечение често изисква сътрудничеството на различни катедри (клиники) като анестезиология, урология, патология, обща хирургия и гръдна хирургия.

В института по Онкология се диагностицират и лекуват всички видове рак с използване на най-напредналите методи и технологии.

Онкологичният център е създаден на принципа "болница – в – болницата". Центърът прилича на самостоятелна болница, където всички дисциплини, включени в проследяването лечението на пациентите, болни от рак, работят заедно. По този начин, Вие и Вашите лекуващ лекар имате лесен достъп до други медицински специалности.

 АМЦ осигурява медицинска грижа съобразно нуждите на всеки пациент чрез формирането на интердисциплинарни екипи от лекари, които са експерти в своите области.

Допълнително се полагат усилия за откриване на лица с висок риск за заболяване от рак и се обсъждат възможните превантивни мерки с тях и техните семейства. Институтът провежда скрининг тестове за ранна диагностика на рака.

Катедрата по медицинска онкология предоставя услуги за диагностика и лечение на всички видове рак, определя здравите индивиди, които са подложени на риск от заболяване, взема превантивни мерки и следи за тяхното изпълнение. Лечението и наблюдението на болните от рак пациенти се реализират в рамките на мулти-дисциплинарно сътрудничество с катедрата по Радиационна онкология и съответното хирургично отделение.

Катедрата по радиационна онкология с нейната технологична инфраструктура, знания и връзки с болницата Джон Хопкинс, осигурява обслужване на пациентите на световно ниво. Тя е призната като регионален лидер в своята област.

Основана на принципа на "за добро обслужване – добра работа в екип", катедрата по радиационна онкология обслужва пациентите по мулти-дисциплинарен подход на лечение, като екипът се състои от хирурзи, онколози, патолози и радиолози.

Отделението по радиационна онкология е оборудвано с високотехнологична медицинска апаратура и всички процедури се осъществяват с помощта на най-модерните и прогресивни техники.

Лечение с регулирана по интензитет радиотерапия - цели облъчването на засегнатата зона с необходимата доза радиация чрез МИРТ (модулирана по интензитет радиотерапия – IMRT). Най-важния компонент за успешното лечение с МИРТ е планирането му от опитен експертен екип, съставен от най-опитните лекари и специалисти по радиационна физика в Турция, които организират международно обучение и образователни семинари по въпросите на приложението на МИРТ.

CyberKnife - прилага се в много малко медицински центрове в Европа, а в Турция единствено в АМЦ. CyberKnife е най-съвременния метод за радиационна хирургия, който унищожава тумора при минимално облъчване на здравата тъкан около него. Роботизираната система CyberKnife за радиационна хирургия е първата и единствена в света радиохирургична система, предназначена за лечение на тумори, където и да е в тялото със субмилиметрова течност. CyberKnife осигурява допълнителна възможност за много пациенти диагностицирани преди това с тумори, неподлежащи на оперативно отстраняване или намиращи се на трудно достъпни места в тялото.

Предимствата на CyberKnife се състоят в това, че:

 • Третира тумори навсякъде в тялото
 • Непрекъснато следи и открива тумора и развитието на пациента по време на лечението
 • Осигурява точна до субмилиметър обработка на тумора, с минимално въздействие върху околните здрави тъкани.
 • Осигурява възможност за лечение на тумори, неподлежащи на оперативно отстраняване или комплексни по своя характер.
 • Отличава се със съобразен с пациента дизайн, който осигурява спокойна лечебна практика.
 • Позволява изключителна гъвкавост при планиране на лечението.
 • Допълва съществуващата радиационна терапия, както и програмите МИРТ или IGRT( Image-Guided Radiotherapy).

В катедрата по кардиология се диагностицират и третират сърдечносъдовите усложнения, като се започне от сърдечен пристъп и се стигне до коронарната недостатъчност, от хипертонията до заболяванията на кръвоносните съдове.

Секция на катедрата по кардиология:

 • Изследване на сърцето
 • Амбулаторна клиника сърдечно здравеопазване
 • лаборатория за изследване на физическото натоварване
 • Холтерова лаборатория
 • Телеметрия
 • Лаборатория по ехокардиография
 • реанимация на коронарните съдове
 • Ядрена кардиология
 • Сърдечно съдова и гръдна хирургия

Хирургичните операции, включващи тези на сърцето, кръвоносните съдове, белия дроб и хранопровода, се извършват от висококвалифициран хирургичен екип.

Катедрата по сърдечносъдова хирургия към АМЦ включва три основни отделения – Сърдечна хирургия за възрастни (Коронарна артерия, байпас, трансплантация, възстановяване и/или подмяна а сърдечната клапа); Кръвоносно съдова хирургия (хирургия на аортата и периферна артериална хирургия, включително едно васкуларно лечение на аневризма); Гръдна хирургия (Хирургия на белия дроб, гръдната аорта и хранопровода).

Центърът по гръдна хирургия преди всичко подпомага Центъра по ендоваскуларна хирургия за лечение на аневризми и артериални сътресения чрез малки срезове и с помощта на балони и стентове (метални мрежести тръбички).

Центърът по гръдна хирургия се обслужва от екип гръдни хирурзи в сътрудничество с пулмолози и онколози. Провежда се хирургично лечение на широка гама от белодробни заболявания и медистинални разстройства, включително и рак на белия дроб и се прилага минимално интензивни хирургични подходи при лечението на заболявания на белите дробове и плеврата. И белодробна рехабилитация е включена в лечението на гръднооперационните пациенти, както преди така и след хирургичните интервенции.

След операция пациентите се лекуват в интензивните отделения на: Сърдечно съдова и гръдна хирургия за възрастни; Интензивно отделение за коронарни заболявания.

Катедрата по неврологични науки се състои от неврологично, неврохирургично и психиатрично отделения, които работят в тясна координация, тъй като в тяхната практика обикновенно се включват с припокриващи се симптоми и заболявания, които трябва да бъдат оценени от всички страни и обработени по съответния начин. Катедрата по неврологични науки, също както и другите катедри в болницата възприема мулти-дисциплинарния подход. Като примери за такива мулти-дисциплинарни подходи могат да бъдат изброени модерната електромиография, лечението на главоболие и невропатии, епилепсия първична и вторична профилактика на инсулт, диагностика и лечение на деменциа и др.

Сред секциите на катедрата по неврологични науки са:

 • Инсулти
 • Невро-онкология
 • CyberKnife радио-хирургия
 • Епилепсия
 • Гръбначна хирургия
 • Дегенеративни и демиелиационни разтройства
 • Неврология на подрастващите
 • Неврология на поведението и Деменция
 • Нарушения на съня
 • Клинична неврофизиология
 • ЕМГ (Електромиография)
 • ЕФ (Еволиционна физиология)
 • ЕЕГ (Електроенцефалография)
 • Полисомнография
 • Психиатрия

Катедрата по ортопедия осигурява обслужване в областта на диагностиката, манипулациите и рехабилитацията на мускулно скелетни разболявания.

В катедрата по ортопедия се извършват следните операции:

 • Операция на ръката
 • Микро хирургия
 • Възстановяване на периферни нерви
 • Акушерски операции и травматични поражения на раменния пояс
 • Присаждане на сухожилия
 • Хирургия на гръдните отвърстия
 • Ортопедично лечение на пациенти с мозъчни парализи, вкл. Ризотомия
 • Детска ортопедия
 • Хирургия на долните крайници
 • Раменна хирургия
 • Операции на гръбначния стълб (травматични, придобити или вродени деформации)
 • Бедрена хирургия
 • Хирургия на коляното
 • Артропластика
 • Травматична хирургия
 • Спортни травми
 • Артроскопия
 • Хирургия на периферните нерви
 • Ракова хирургия

Ортопедичен подход към ревматологичните заболявания

Методи за лечение:

Диагностика и лечение чрез проследяване с камера, поставена в ставите, използвайки артроскопия; хирургична интервенция, при която камерата се поставя в ставите през малък разрез за диагностика и лечение на ставни заболявания. По този начин пациентите могат да се върнат по домовете си още същия ден. Артроскопията е широко използвана в хирургията на всички стави на крайниците.
Присаждане на крайници, които се прикрепят с използването на микрохирургични методи под съвременни хирургични микроскопи.Замяна на неработещи (изхабени) стави чрез протезна хирургия при която белезите по кожата се свеждат до най-малкия възможен размер за да причинят минимални поражения на меките тъкани и да се осигури най-бъзо възстановяване. Този метод се използва при протезна хирургия на тазобедрената става, коляното, рамото, лакътя и метафланговите (МП) стави на ръката, както и проксималните между флангови стави (ПИП).
Лечение в ранния и късния стадий на гинеколигични заболявания и травми на раменния сплит.
Лечение на родилни наранявания по тялото и крайниците.
Трансплантация на тъкани, като кости, мусколи и др. на увреденото място от други места на тялото при дефекти на меките тъкани, както и подмяна на мусколите без функции.

Отделения за Диагностика и терапевтика

Кардиологично Здравеопазване:

 • Сърдечносъдова хирургия
 • Кардиологична хирургия
 • Интензивно хирургично отделение
 • Гръдна хирургия
 • Инвазивна кардиология
 • Неинвазивна кардиология
 • Интензивно отделение по коронарно здравеопазване
 • Педиатрична кардиология

Онкология:

 • Обща онкология
 • Хематологична онкология
 • Онкологична хирургия
 • Радиационна онкология
 • Радиохирургия CyberKnife
 • Психологична консултация и психотерапия
 • Палиативни грижи

Неврологични специалности:

 • Неврохирургия
 • Неврология
 • Психиатрия
 • Неврологично интензивно отделение

Диагностика / Визуализация:

 • Визуална радиология
 • Интервенционна радиология
 • Ядрена медицина
 • PET/CT (позитронна емисионна томография / компютърна томография) диагностика
 • Клинична лаборатория
 • Патология
 • Микробиология
 • Генетика

Хирургични специалности:

 • Обща хирургия
 • Хирургия с минимално проникване
 • Офталмология
 • Уши-нос-гърло
 • Детска хирургия
 • Урология
 • Ортопедия и травматология
 • Пластична и възстановителна хирургия
 • Хирургия на ръцете и кръвоносните съдове
 • Контрол на болките
 • Грижи за устната кухина и зъбите
 • Бърза помощ
 • Интензивно хирургично отделение

Пластична, Възстановителна и Естетична Хирургия.

Отделът за пластична и възстановителна хирургия предлага услуги на международно ниво за всестранна пластична и възстановителна хирургия като използва най-модерно оборудване и новаторски хирургически техники.

Много процедури могат да се изпълняват в отделенията на Центъра за Пластична и Възстановителна Хирургия още в същия ден, като се дава възможност на чуждестранните пациенти да получат удобно обслужване, без да бъдат хоспитализирани.

Отделът по Пластична и Възстановителна Хирургия е опитен в изпълняването на пълен обхват от козметични и възстановителни процедури, включително козметични процедури като химически пилинг на лицето, инжекции ботокс и инжекции с дермални пълнежи, както и специализирана хирургия, служеща си с микро-хирургически, ендоскопски, горно-лицево-челюстни и кранио-лицеви техники. Отделът също предлага лазерни отделения и отделения за заздравяването на рани.

Естетична Пластична Хирургия:

 • Подмладяването на лицето чрез използването на неагресивни или минимално агресивни хирургически методи.
 • Процедури за лифтинг на лицето.
 • Ринопластика.
 • Хирургическа корекция на издадени уши и други деформации на ушите.
 • Козметична ортогнатична хирургия, ментопластика, лицеви импланти, корекция на деформациите на брадичката.
 • Контур на тялото.
 • Липосукция и липосклуптура.
 • Гръдна хирургия; оголемяване на бюста чрез протеза, намаляване на бюста, мастопексия, незабавна или задържана пост-мастектомия, възстановяване на бюста чрез авто-логична тъкан или преобразуваща протеза.
 • Лечение на разширени вени на долните крайници чрез ендолазер и склеротерапия, лазерно лечение на разклонени изпъкнали вени.
 • Възстановителна Пластична Хирургия:
 • Хирургия на горна лицева челюст; ортогнатична хирургия, фрактури на лицевата кост и лицева травма.
 • Пост-онкологично възстановяване на лицеви участъци и други части на тялото, възстановяване на горна и долна челюст чрез свободно пренасяне на тъкан.
 • Лечение на изгорено.
 • Лечение на цепната устна и цепнато небце и вторичните им деформации.
 • Хирургия на ръката, включително ре-плантация, корекция на вродени аномалии на ръцете.
 • Свободно рпенасяне на микро съдова тъкан с помощта на микро хирургически техники.
 • Маниполиране на акутни и хронични рани (отделение за заздравяване на рани).
 • Лечение на хронични рани: възпаления от натиск, диабетични рани, венозни язви.
 • Хирургия при смущение на половата принадлежност, възстановяване на пенис и вагина.
 • Лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на кожата.

АМЦ притежава всеобхватна апаратура за най-модерна диагностика и лечение. Сътрудничеството с института Джонс Хопкинс дава възможност да подобрим услугите на прегледа, които ни предоставят в тази световно известна Американска болница.

Website:

Send message to moderator