50 съвета за здраво сърце

50 съвета за здраво сърце

Няма никакво съмнение, че здравето на сърцето ни е много важно за нас. Въпреки това, доколко ценим и се грижим за него? Специалистите от МедиПро дават 50 препоръки, за да имате по-дълъг и здравословен живот с Вашите близки.

ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

1.    Ако бебето ви има повишен риск от вродени сърдечни заболявания, направете фетална ехокардиография в 20-та гестационна седмица.

2.    Ако детето ви едва диша, уморява се бързо, докато пълзи, има изпотяване, прилошава му, незабавно по­търсете консултация с детски кардиолог.

3.    Ако детето ви има вродено сърдечно заболяване, бъ­дете внимателни с вирусните и бактериалните инфек­ции на горните дихателни пътища, които се наблюда­ват през студените месеци. Съществуват специални ваксини за такъв тип пациенти.

4.    Ако вашето бебе е било диагностицирано с вродено сърдечно заболяване, кърменето е от особена важ­ност. Тъй като тези бебета се изтощават бързо по вре­ме на хранене, те трябва да се хранят кратко и на по кратки периоди от време.

5.    Повечето от децата, които са претърпели операция поради вродени сърдечни заболявания, могат да про­дължат живота си нормално като здрави деца. Консул­тирайте с вашия лекар за спорта, който могат да прак­тикуват.

ДИЕТАТА Е ЖИЗНЕНОВАЖЕН ФАКТОР

6.    Съществува балансирана диета, включваща умерени количества въглехидрати, протеини и малко, но здра­вословни мазнини.

7.    За предпочитане е използването на полу-обезмаслено мляко и млечни продукти.

8.    Яжте риба, птиче месо и месо с по-малко мазнини.

9.    Яжте повече плодове и зеленчуци.

10.   Пийте не по-малко от 8 до 10 чаши вода на ден.

11.   Внимавайте с готварските техники – определено из­бягвайте пърженето. Използвайте варене на пара, пе­ченето.

СПОРТУВАЙТЕ

12.   Дори и да нямате здравословен проблем, консулти­райте се с лекар преди да спортувате.

13.   Упражнявайте се за около 30-60 минути най-малко 4 пъти в седмицата, като се консултирате с вашия лекар. Можете да се разхождате, карате колело или плувате.

14.   Упражнявайте се 1-2 часа след храна.

15.   Ако не ви е възможно да се упражнявате 30 минути наведнъж, разделете този период в сесии от по 5 или 10 минути.

ВНИМАНИЕ ХИПЕРТОНИЯ

16.   Не приемайте повече от 6 грама сол. Ако имате високо кръвно налягане – приемайте под тази доза сол.

17.     Не приемайте лекарства за хипер­тония, без да се консултирате с ва­шия лекар. Незабавното намалява­не на кръвното налягане може да причини неблагоприятни после­дици.

18.     Консултирайте се с вашия лекар за използването на противовъзпали­телни лекарства, които също имат ефекта на увеличаване на кръвно­то налягане.

19.     Запомнете, че хипертонията е за цял живот. Приемайте Вашите ле­карства редовно.

 

ХИПЕРТОНИЯ ПРИ ДЕЦАТА

20.   Безпокойство, много плач без при­чина, изпотяване, учестено диша­не и трудности при хранене при бебето може да означава, че то има хипертония. Оплаквания, като главоболие, бързо изтощаване, болки в краката от упражнения, задъхване са симптоми при по-го- лемите деца.

21.   Бъдете внимателни с храните, съ­държащи мазнини, които пригот­вяте за децата си.

22.   Да избягват „лошите“ мазнини, които се съдържат в маргарина, червеното месо, млякото, млеч­ните продукти пържените храни,

ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

23.  Да консумират храни, които съ­държат „добри“ мазнини – зехтин, лешник, цалевично масло, риба, ядки, соя.

24.  Да консумират трици, боб, плодо­ве и зеленчуци, които са богати на фибри. Не забравяте, че фибрите могат да намалят холестерола в кръвта с 15 на сто.

25.  Променете храната на вашето дете – от бисквити и снаксове към пло­дове, сурови зеленчуци, както и моркови и пуканки без сол.

26.  Може да опитват от вредните хра­ни като хот-дог, сладолед, пърже­ни картофи, само ако имат здраво­словна диета през останалите дни от седмицата.

27.  Тествахте ли нивото на холесте- рола на детето си след тримесечна диета?

28.  Направете семеен план на дейнос­ти, които включват упражнения като преходи, игри и спорт.

29.  Гледането на телевизия за дълги периоди от време може да предиз­вика хипертония. Обездвижването и храненето пред телевизора може да станат причина за затлъстяване в ранна възраст и постепенно уве­личаване на заболяемостта.

СТОМАТОЛОГИЧНО ЗДРАВЕ

30.   Има сериозна връзка между здра­вето на зъбите и сърдечносъдовата система. Мийте зъбите си два пъти на ден и правете профилактични прегледи поне 2 пъти в годината.

31.   Ако имате сърдечно-съдово забо­ляване, информирайте стоматоло­га си за вашета състояние.

СТРЕС

32.   Избягвайте стресовата среда, до- колкото е възможно.

33.   Излизайте сред природата по-чес­то. Дишайте чист въздух.

34.   Трафикът увеличава стреса, затова пускайте в автомобила си дискове с комедии.

СЕКСУАЛЕН ЖИВОТ

35.   Не бъдете сексуално активни, ако сте под стрес или ядосани. За предпочитане е да изберете споко­ен момент, далеч от ежедневното напрежение

36.   Не правете секс на пълен стомах. За предпочитане е да го правите от 1 до 3 часа след хранене.

37.   Изберете спокойно място, където няма да ви прекъсват.

38.   Не стойте под слънцето, особено в обедните часове.

39.   Да не се намалява приема на вода през летния сезон.

СЕЗОНИТЕ

40.   Ако сте на повече от 50 години, ва­шето противогрипно ваксиниране трябва да се извърши не по-късно от октомври.

41.   Не правете упражнения на откри­то при много студено и много го­рещо време.

42.   Не оставайте под слънцето през лятото, особено по обед.

43.   Не намалявайте приема на вода през лятото, увеличете, когато е необходимо.

44.   Консумирайте само здравословна храна в горещо време.

45.   Сърдечните заболявания не изчез­ват през лятото. Затова не намаля­вайте или прекъснете сърдечните Ви лекарства без да се консултира­те с Вашия лекар.

ЛЕЧЕНИЕ

46.   Повечето от вродени сърдечни за- болявания могат да бъдат лекува­ни с успешни хирургични проце­дури

47.   Правете анализ на холестерола и триглицеридите в кръвта на всеки 5 години от 20-годишна възраст.

48.   Симптомите, които показват ин­фаркт са: необяснимо безпокой­ство, гадене, виене на свят, сър­цебиене и студена пот. Болката в гърдите не е задължителна. Ако тези симптоми са налице, незабав­но потърсете медицинска помощ.

49.   Не се страхувайте от хирургични­те методи в кардиологията и не за­бавяйте лечението си.

50.   Продължете да следвате препо­ръките на Вашия лекар и редовно провеждайте контролните ви по­сещения.