Клинична патология на новороденото дете

дете_медиПро

Какво е период на новородено дете?

Клиничната патология на новороденото дете има същестено значение.

Периодът на новороденото е най-краткият, но най-драматичният през целия човешки живот.

Той обхваща времето от раждането до навършването на 28 дни и трае само около 0,5% от средната продължителност на живота, но смъртността през него е по-голяма от тази през следващите 40 г.

След раждането новороденото рязко преминава към самостоятелно функциониране на редица дейности като дишането, терморегулацията, сърдечносъдовата, отделителната, ендокринната и нервната система.

Каква е разликата и от какво зависи теглото на новороденoто дете?

Известно е, че родените „на термин“ и с тегло над 2,500 кg имат по-голям шанс да преживеят поради по-голяма зрялост.

В миналото родените преди 38-ма гестационна седмица и с тегло под 2,500 кg се означаваха общо като „недоносени“.

Родените с тегло около 2,500 кg, но преди 34-та гестационна седмица имат по-голям риск да развият дихателна недостатъчност от тези със същото тегло, но родени на термина, поради морфологична и функционална незрялост на белия дроб.

Какви са причините за новороденото дете с ниско за гестационната си възраст тегло?

Новородените с ниско за гестационната възраст тегло представляват особен интерес. Около 1/3 от новородените с тегло при раждането под 2,500 кg са родени на термин, т.е. те са с ниско за гестационната възраст тегло, а не недоносени (незрели). Причините за това са категоризирани в три основни групи:

  • Причини свързани с плода – най-често вродени хромозомни аномалии и вродени инфекции
  • Причини свързани с майката – късни токсикози, сърдечносъдови заболявания, обменни нарушения – диабет, тиреотоксикоза и особено злоупотреба с алкохол, наркотици и тютюнопушене
  • Нарушения на утероплацентарното и фетоплацентарното кръвообращение, дължащи се на съдови промени (тромбози, инфаркти и кръвоизливи), инфекции и други

Перинатален период – започва от навършването на 28-ма гестационна седмица до навършване на 7-ия ден от раждането, т.е. той обхваща и:

  • ранен неонатален период (от раждането до навършване на 7 дни – (168 часа)
  • късен неонатален период – трае от навършването на 7-ия ден до 28-ия ден

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова